venerdì 20 febbraio 2009

Index plPodaruję ci broń przeciw Goliatowi. Oto pięć kamieni: różaniec, Eucharystia, Biblia, post, spowiedź miesięczna. (Medziugorje)

Streszczenie
Trzy dzieła to:różaniec, Cudowny Medalik z Rue du Bac oraz obrazek z modlitwą Pani Wszystkich Narodów. Czasy są trudne i niebezpieczne, Matka Boska ostrzegała nas wiele razy. Począwszy od Rue du Bac w Paryżu w 1830, w La Salette, Lourdes, w Fatimie, w Amsterdamie, w Medziugorju.Ważne jest, abyśmy się nawrócili i dużo się modlili, ponieważ jeśli zło jest silne, to jest tak po prostu dlatego, że człowiek nie zwraca się już do Boga w modlitwie. To dlatego trzeba powrócić do modlitwy, a zwłaszcza różańcowej, do comiesięcznej spowiedzi, Eucharystii, czytania Biblii i postu. Nie zaniedbując Eucharystii, trzeba rozpowszechniać te dzieła i zachęcać ludzi do wspólnej modlitwy,najlepiej poświęcając się Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Jezusa.

Trzy dzieła

  1. Różaniec święty
  2. Cudowny Medalik
  3. Modlitwa z Amsterdamu


W języku włoskim


Fai click per unirti a LeTreOpere