martedì 10 marzo 2009

Indice plDobrze wiemy jak ojciec Pio nazywał Różaniec:bronią.Bronią o nadzwyczajnej sile przeciwko Szatanowi.Pewnego dnia mój kolega egzorcysta usłyszał od diabła: „Każde ‘Zdrowaś Mario’ jest jak uderzenie po mojej głowie;gdyby chrześcijanie znali potęgę Różańca,dla mnie byłby to koniec.” – ksiądz Gabriele Amorth dla ‘Echa Maryi’ nr 168


Tajemnice Różańca świętego

Obietnice Najśw. Maryi Dziewicy dla odmawiających Różaniec Święty dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche

1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca Św. otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do podążania rzeczy wiecznych.
5. Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie Różańca nie zginie.
6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca - nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca Świętego.
10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

--------------------------------------------------------------------


Obietnice Najśw.Dziewicy dla noszących z ufnością różaniec

1. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą przeze Mnie poprowadzeni do Mego Syna.
2. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, otrzymają Moją pomoc w ich przedsięwzięciach.
3. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, nauczą się kochać Słowo i Słowo uczyni ich wolnymi.Nie będą już niewolnikami.
4. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą coraz bardziej kochać Mego Syna.
5. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą mieć głębsze poznanie Mego Syna w ich codziennym życiu.
6. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą mieć głębokie pragnienie przyzwoitego ubierania się,aby nie utracić cnoty skromności.
7. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą rosnąć w cnocie czystości.
8. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą mieć głębszą świadomość ich grzechów i będą starali się szczerze poprawić swe życie.
9. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą mieć głębokie pragnienie rozpowszechniania przesłania z Fatimy.
10. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, doświadczą łaski Mojego wstawiennictwa.
11. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą mieć pokój w ich codziennym życiu.
12. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą napełnieni głębokim pragnieniem odmawiania św.Różańca i medytacji nad Tajemnicami.
13. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą pocieszeni w chwilach smutku.
14. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec,otrzymają moc podejmowania mądrych decyzji,oświeceni przez Ducha św.
15. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą napełnieni głębokim pragnieniem noszenia poświęconych przedmiotów.
16. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec,będą czcić Moje Niepokalane Serce i Najśw. Serce Mego Syna.
17. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec,nie będą używać imienia Bożego nadaremnie.
18. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą mieć głębokie współczucie dla Chrystusa ukrzyżowanego i wzrośnie ich miłość do Niego.
19. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą uzdrowieni z chorób fizycznych,umysłowych i emocjonalnych.
20. Wszyscy,którzy noszą z ufnością różaniec, będą mieć pokój we własnych rodzinach.
(Obietnice dane przez Najśw. Dziewicę podczas różnych objawień)


Powrót do bloga