venerdì 20 febbraio 2009

Matka i Pani Wszystkich Narodów z Amsterdamu

Modlitwa do Matki i Pani Wszystkich Narodów należy do światowej akcji .Akcja ta polega na codziennym odmawianiu modlitwy z Amsterdamu i na jej rozpowszechnianiu.Maryja obiecuje nowe Zesłanie Ducha Świętego na świat! Oczywiście nie zapominajmy o modlitwie różańcowej, ulubionej modlitwie Maryi.

--
Modlitwa Pani Wszystkich Narodów


11 lutego 1951r.,w rocznicę pierwszego objawienia w Lourdes, Maryja dyktuje modlitwę,o której wspomniała w pierwszym przesłaniu z 1945r.,mówiąc: „Ta modlitwa powinna być rozpowszechniona!” Poprzez tę prostą i krótką modlitwę prosimy Pana Jezusa Chrystusa o zesłanie Ducha św.Wszystkim,którzy będą ją odmawiać, Pani Wszystkich Narodów i Orędowniczka obiecuje przyjście Ducha św. Mówi: „Ta modlitwa jest dana dla zbawienia świata. Ta modlitwa jest dana dla nawrócenia świata. Odmawiajcie tę modlitwę w każdej okoliczności! Rozpowszechniajcie ją w kościołach i poprzez nowoczesne środki.Ludzie z tego świata muszą nauczyć się wzywać Panią Wszystkich Narodów,która kiedyś była Maryją,jako Orędowniczkę, aby świat został uwolniony od upadku,katastrof i wojny.” (orędzie nr 38) Później znowu daje wielką obietnicę: „Poprzez tę modlitwę Pani uratuje świat.” (orędzie nr 46)
Obraz Pani Wszystkich Narodów

Już przy okazji drugiego orędzia Pani ukazuje się widzącej w morzu kwiatów, przed którym znajdują się tysiące ludzi na kolanach. Po podyktowaniu modlitwy przyciąga Ona uwagę widzącej na swój wygląd zewnętrzny i prosi,aby został on przedstawiony na obrazie. Prezentuje się Ona na kuli ziemskiej,gdyż - tłumaczy – przyszła dla całego świata. Jej twarz,ręce i stopy są takie,jak u istoty ludzkiej,podczas gdy Jej ciało jest uduchowione. Stoi Ona przed krzyżem, wskazując na bliską i bolesną jedność, która łączy Ją z Synem w ofierze krzyża.Z Jej rąk wychodzą trzy promienie:łaski,zbawienia i pokoju,które może rozdawać jako Pani Wszystkich Narodów.Promienie rozchodzą się na ludy ziemi, przedstawione jako owce,które nie znajdą pokoju dopóki nie zwrócą się do krzyża.Również przy tej okazji Maryja daje obietnicę: „Obiecuję, że wszystkim, którzy będą się modlić przed Obrazem i prosić Maryję, Panią Wszystkich Narodów, udzielę łaski dla duszy i ciała stosownie do woli Syna.Nie będziecie tego oglądać tylko w waszym wąskim kręgu. Jestem przecież Panią Wszystkich Narodów. Ten Obraz będzie pielgrzymować od narodu do narodu, od miasta do miasta. To jest zamiar Dzieła Zbawienia.” (orędzie nr 33)

Oto krótkie podsumowanie orędzi danych przez Maryję widzącej Idzie Peerdeman:


1) Śmierć papieża Piusa XII
Bóg dał uderzający dowód na autentyczność orędzi poprzez przepowiedzenie dnia ,w którym papież Pius XII miał zostać wezwany do wieczności. Tylko Bóg, „Pan życia i śmierci”, może znać tę datę. Czyż dowody autentyczności,które sięgają aż po życie Ojca świętego,nie są jasnym potwierdzeniem dużego znaczenia orędzi dla Kościoła uniwersalnego?
W nocy z 18 na 19 lutego 1958r. (w Środę Popielcową) Ida otrzymuje orędzie,które stanie się dowodem autentyczności dla Amsterdamu bardziej,niż wszystkie pozostałe orędzia. Oto jej przekaz: „Dzisiaj w nocy obudziłam się znowu nagle, gdyż zostałam zawołana. Była dokładnie godzina trzecia.Zobaczyłam znowu światło i usłyszałam głos Pani, która mówiła: ‘Jestem znowu tutaj. Pokój Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z tobą.(...)Przekażę tobie wiadomość, o której nie wolno ci mówić nikomu - ani zakrystianowi, ani też twojemu przewodnikowi duchowemu. Gdy to się stanie, wtedy możesz im powiedzieć, że to Pani teraz o tym powiedziała. Ta wiadomość brzmi:Słuchaj, ten Ojciec święty, papież Pius XII, zostanie przyjęty do Naszych na początku października tego roku. Pani Wszystkich Narodów - Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka – poprowadzi go do Wiecznej Radości.’ Przestraszyłam się tą wiadomością i nie śmiałam prawie w to uwierzyć. Pani powiedziała: ‘Nie przerażaj się, dziecko! Jego następca ogłosi dogmat.’ Podziękowałam Pani, a Ona powiedziała bardzo uroczyście: ‘Amen.’ ”Tego samego ranka w Środę Popielcową widząca dzwoni do swego przewodnika duchowego i informuje go,że Pani przekazała jej orędzie,o którym nie może z nikim mówić.Ojciec Frehe wpadł na pomysł,by poprosić Idę,aby przeniosła wszystko na papier: „Obiecaj mi,że napiszesz to od razu i przyniesiesz mi to osobiście jeszcze dzisiaj ,w przeciwnym przypadku nie będzie to miało wartości. Pomyśl o tym. Możesz zapieczętować list,ważne,abym go otrzymał dzisiaj,jak najprędzej.”Ida jest posłuszna,zapisuje na maszynie słowa Pani, zachowuje jedną kopię w domu,wkłada oryginał do koperty,którą pieczętuje i dostarcza ją tego samego dnia przewodnikowi duchowemu.Ten wkłada kopertę do jednej z szuflad swego biurka,gdzie zostaje prędko zapomniana.Widząca spędza kilka miesięcy w cichym i ufnym oczekiwaniu realizacji przepowiedni Maryi.Idąc wstecz,w swoim liście z 24 listopada 1958r. opisała ten bolesny okres swemu biskupowi Huibers: „Rozmyślałam nieustannie o tym,co Pani poleciła mi przekazać Ojcu świętemu.Najgorzej było w dniach,kiedy Ojciec święty był bliski śmierci.Dzwonili do mnie znajomi i często mówili mi,aby mnie pocieszyć: ’Ojciec święty nie umrze, to niemożliwe’,itd.Te chwile, Wasza Ekscelencjo,były najcięższe... Rankem 9 października siedziałam przy radiu i na wiadomość o śmierci Ojca świętego wykrzyknęłam:’Dzięki Bogu!’.Wiem,że nie było to ładne z mojej strony,ale on mi to wybaczy,gdyż on wie,że powiedziałam Pani,iż on nas nie opuści i nie narazi Jej sprawy...” Ida natychmiast udaje się do swego przewodnika duchowego i zachęca go do sprawdzenia treści zapieczętowanej koperty.Jako,że ojciec Frehe nie pamięta o kopercie,wskazuje mu gdzie on ją przechowuje i wręcza mu kopię orędzia ze Środy Popielcowej,zapisanego według jego pragnienia. Zdziwienie ojca Frehe jest tak wielkie,że natychmiast wysyła on do Rzymu oryginał, jeszcze zapieczętowany,na ręce kompetentnych osób, jako przekonujący dowód autentyczności orędzi.


2) Rewolucja komunistyczna w Chinach
7 października 1945r. Ida ma krótką,lecz jasną wizję Chin: „Widzę Chiny z czerwoną flagą!” Wizja realizuje się cztery lata później.Po dwóch latach wojny domowej między komunistami a armią generała Tschiang Kai-scheks, 1 października 1949r. zwycięzca Mao Tse-tung, szef partii komunistycznej,ogłasza powstanie Chińskiej Republiki Ludowej.

3) Lądowanie na Księżycu
Gdy w 1946 roku Ida zobaczyła lądowanie na Księżycu, bez zrozumienia sceny, i doświadczyła braku siły ciążenia, nie mogła wyobrazić sobie wydarzenia, które będzie mogła oglądać 23 lata później w telewizji: pierwsze lądowanie na Księżycu, które miało miejsce 20.07.1969r. W związku z tym w 1967 roku powiedziała: „Później było tak, jakbym się znajdowała z Panią na szczycie kuli ziemskiej. Nie potrafię się wyrazić inaczej. Ona zwróciła moją uwagę na coś i ujrzałam wyraźnie Księżyc naprzeciwko mnie. Potem przybliżyło się coś w locie i przybyło na ten Księżyc. To dlatego powiedziałam: ‘Jest coś, co przybywa na Księżyc’. Nie wiedziałam, jak to wyjaśnić w inny sposób. Znajdowałam się na kuli ziemskiej, ale nie,żebym tam była naprawdę; to było tak, jakbym wisiała w powietrzu. Miałam wtedy dziwne uczucie. Mam wiele problemów z wyjaśnieniem tego typu rzeczy. To było pewnego rodzaju zjawisko naturalne. To,co widziałam, to był rodzaj przestrzeni powietrznej,musiało to być coś podobnego”. Później pisała: „ Jakże imponujące było lądowanie na Księżycu, prawda? Dokładnie takie,jak Pani mi pozwoliła zobaczyć 7 lutego 1946r. Szkoda,że ja wtedy nie wiedziałam o co chodziło i co to oznaczało. To dlatego opowiedziałam o tym jedynie słowami, których Pani pozwoliła mi użyć: ‘Jest coś, co przybywa na Księżyc’.Ujrzałam wtedy coś,co zstępowało dość szybko na Księżyc, biały obiekt, prawie kwadratowy. To było imponujące widowisko.”


4) Upadek muru berlińskiego

Już w 1950 roku Ida zobaczyła zjednoczenie Niemiec. „Następnie Pani wskazuje grubą linię w Niemczech i mówi:’ Europa jest podzielona na dwie części’. Później widząca musi uczynić pewien gest i powiedzieć:’Chwytam tę linię i usuwam ją’. (10.12.1950). 40 lat później, w 1989 r., jesteśmy świadkami upadku muru berlińskiego. Trzy tygodnie przedtem prezydentem NRD Honecker, pewny siebie, powiedział: ‘Mur będzie nadal istnieć za sto lat!’.


5) Zjednoczona Europa i USA w niebezpieczeństwie broni chemicznej i bakteriologicznej?
Następny paragraf z orędzia z Amsterdamu, z 26 grudnia 1947r. dotyczy grożącego Ameryce i Europie wielkiego niebezpieczeństwa ataku terrorystycznego z broni chemicznej lub biologicznej. Widząca Ida Peerdeman mówi: „... Widzę Amerykę i Europę jedna obok drugiej. Potem widzę napis: ‘Wojna gospodarcza, bojkot, kryzysy finansowe, katastrofy’. Później widzę przede mną sceny z ludźmi. Widzę twarze, wielkie twarze pokryte okropnymi wrzodami; wygląda to na rodzaj trądu. Wtedy poczułam w sobie straszliwe choroby śmiertelne: cholera, trąd, wszystko to,co ci ludzie musieli znosić. Potem znowu jest w porządku i widzę wokół mnie małe czarne obiekty. Staram się zrozumieć co to jest, ale nie mogę.Wydaje mi się, że jest to bardzo delikatny materiał. Nie mogę rozróżnić oczami co to może być. Poniżej widzę teraz wspaniałe białe pola wizualne i na nich widzę te małe czarne przedmioty, ale teraz są one powiększone i wydaje mi się, że one są żywe. Nie jestem w stanie dobrze tego opisać. Pytam się Pani: ‘Czy to są bakcyle?’ Ona odpowiedziała z bardzo poważnym wyrazem twarzy: ‘To jest piekielne’. Potem czuję,że moja twarz i całe moje ciało puchną. Mam wrażenie,że moja twarz jest bardzo duża i wszystko jest sztywne i obrzęknięte. Nie mogę się poruszać. Słyszę Panią,która mówi: ‘I teraz to wymyślają’, a następnie po cichu: ‘Rosjanin,ale również inni’. Potem Pani mówi: ‘Narody,jesteście ostrzeżone!’ ” To orędzie,przekazane już w 1947 roku, jest bardziej aktualne, niż kiedykolwiek.Zwycięstwo krzyża
„Następnie widzę wiele dziwnych scen. Pod krzyżem - swastyki; widzę jak spadają. Następnie widzę gwiazdy, one gwałtownie spadają, sierpy i młoty, wszystko upada pod krzyż. Widzę kolor czerwony, czerwony kolor nie znika całkowicie. Pani mówi: ‘Wszyscy podnoszą wzrok. Teraz tego chcą, ale kosztem ... Było ciemno na ziemi, ale teraz wszystko jest rozjaśnione.Teraz widzisz, że wszystko jest ulotne, że nic nie trwa’ ”.

Różaniec
„Wydaje mi się, że moja ręka jest lżejsza. Nagle widzę Panią znowu z różańcem. Mówi: ‘Módlcie się nieustannie, cały świat!’ Pokazuje krzyż i mówi: ‘Cały świat musi do niego powrócić,od najstarszych do najmłodszych, od najuboższych do najbogatszych, ale to będzie kosztować wiele wysiłku.’ ”


Kliknij na obrazek poniżej,aby wejść na stronę oficjalną Pani Wszystkich Narodów
Aby zamówić obrazki z modlitwą Pani Wszystkich Narodów, prosimy skontaktować się z :


Witold Wojciechowski

Postfach 18 02 30

D-40569 Düsseldorf

tel. / fax: (0)211 / 7 02 14 95

e-mail: w.wojciechowski@p-w-n.de