domenica 29 marzo 2009

Pyhä Ruusukon

Apostolinen uskontunnustus (Credo) Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, pyhän katolisen kirkon, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Isä Meidän (Our Father) Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Aamen. Terve Maria (Hail Mary)Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus. Pyhä Maria, Jumalanäiti, rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkenä. Aamen. Kunnia Isälle (Glory Be)Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Mahdollinen lisärukous Kunnian jälkeen, ns. Fatiman rukous: Herra Jeesus, anna meille anteeksi velkamme ja pelasta meidät helvetin tulesta. Johdata taivaaseen kaikki sielut, erityisesti ne, jotka eniten tarvitsevat armeliaisuuttasi.Iloiset salaisuudet (Joyful Mysteries)
maanantaisin ja lauantaisin

1. Enkeli Gabriel tuo ilosanoman Neitsyt Marialle. (Luuk. 1:26-27)
2. Maria vierailee Elisabetin luona. (Luuk. 1:39-42)
3. Jeesus syntyy. (Luuk. 2:1-7)
4. Jeesus omistetaan Jumalalle. (Luuk. 2:21-24)
5. Jeesus löydetään temppelistä. (Luuk. 2:41-47)Valoisat salaisuudet (Luminous Mysteries)
torstaisin

1. Jeesuksen kaste Jordan-virrassa. (Matt. 3:16-17)
2. Jeesuksen ilmoittaa itsensä Kaanan häissä. (Joh. 2:1-5)
3. Jumalan valtakunnan julistaminen ja kutsu kääntymykseen. (Mark. 1:15)
4. Jeesuksen kirkastuminen. (Matt. 17:1-2)
5. Jeesus asettaa eukaristian. (Matt. 26:26)Murheelliset salaisuudet (Sorrowful Mysteries)
tiistaisin ja perjantaisin

1. Jeesuksen kuolemantuska Getsemanessa. (Matt. 26:36-39)
2. Jeesusta ruoskitaan. (Joh. 19:1-3)
3. Jeesus kruunataan orjantappuroilla. (Matt. 27:27-29)
4. Jeesus kantaa ristiään. (Mark. 15:21-22)
5. Jeesus kuolee ristillä. (Luuk. 23:33-46)Kunniakkaat salaisuudet (Glorious Mysteries9
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin

1. Jeesus nousee kuolleista. (Luuk. 24:1-6)
2. Jeesus astuu ylös taivaaseen. (Mark. 16:19)
3. Jeesus lähettää Pyhän Hengen. (Apt. 2:1-4)
4. Neitsyt Maria otetaan taivaaseen. (Luuk. 1:48-49)
5. Neitsyt Maria kruunataan taivaassa. (Apt. 12:1)


Autuaan Neitsyt Marian 15 lupausta pyhää ruusukkoa uskollisesti rukoileville kristityille (15 promises of Our Lady)

1. Kaikille minun ruusukkoani hartaasti rukoileville lupaan erityisen suojelukseni ja suuria armoja.

2. Ne, jotka ovat kestäviä ruusukkoni rukoilemisessa, saavat jonkin erityisen armon.

3. Ruusukko on hyvin voimakas ase helvettiä vastaan. Se tuhoaa paheet, päästää synnistä ja karkottaa harhaopit.

4. Ruusukko saa hyveet ja hyvät työt kukoistamaan sekä hankkii sieluille runsaasti jumalallisia armoja. Se tempaa ihmisten sydämet pois rakastamasta maailmaa ja sen turhuuksia ja nostaa ne kaipaamaan ikuisia asioita. Kunpa sielut pyhittäisivät itsensä tällä tavalla.

5. Ruusukon kautta itsensä minun käsiini luottavat eivät joudu hukkaan.

6. Kukaan, joka rukoilee ruusukkoani mietiskellen hartaasti sen salaisuuksia, ei koskaan jää epäonnen taakan alle. Hänen osakseen ei tule Jumalan viha eikä hän joudu kadotukseen kuolemalla valmistautumattomana. Syntinen kohtaa kääntymyksen, vanhurskas kestää armossa ja saa palkakseen iankaikkisen elämän.

7. Ruusukkooni aidosti kiintyneet eivät kuole ilman kirkon sakramentteja.

8. Uskollisesti ruusukkoani rukoilevat saavat elämänsä aikana ja kuollessaan Jumalan valon ja hänen armojensa runsauden; he pääsevät osallisiksi autuaiden ansioista.

9. Toimitan viipymättä pois kiirastulesta ruusukkooni kiintyneet sielut.

10. Minun ruusukkoni tosi lapset saavat nauttia taivaassa suurta kunniaa.

11. Mitä pyydät ruusukkoni kautta, sen myös saat.

12. Ruusukkoni hartauden levittäjille lupaan apua kaikissa heidän tarpeissaan.

13. Pojaltani olen saanut lupauksen, että koko taivaan joukko toimii kaikkien Pyhän Ruusukon killan jäsenten esirukoilijoina niin elämässä kuin kuolemassakin.

14. Ruusukkoani uskollisesti rukoilevat ovat minun rakkaita lapsiani, Jeesuksen Kristuksen veljiä ja sisaria.

15. Kiintymys ruusukkooni on erityinen merkki siitä, että henkilö on ennalta määrätty taivaaseen.